Wypełnienia konstrukcji:

firma PROFAL stosuje dwa rodzaje wypełnień konstrukcji produkowanych przez siebie ogrodów zimowych są to: poliwęglan oraz szkło.

Szyba ciepłochronna – popularnie nazywana miękkopowłokową, ma jednostronnie na całej powierzchni napyloną powłokę z tlenków metali szlachetnych. Ta warstewka metalu jest dość miękka. Znajduje się jednak w środku szyby zespolonej. Nie ma więc obawy, że ulegnie uszkodzeniu np. przez zarysowanie. Powłoka odbija do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane z grzejników i żarówek, a także wydzielane przez ludzi, zwierzęta oraz przedmioty. Szybę tę umieszcza się w zestawie od strony pomieszczenia. Jej zalety to zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie zjawiska kondesacji pary wodnej w wyniku podwyższenia temperatury szyby.

Szkło izolacyjne ciepłochłonne CLIMAPLUS® 1,1

Szyba dźwiękochłonna – jest po prostu znacznie grubsza, a zarazem cięższa od standardowej. Przy większej masie tłumienie dźwięków jest lepsze. Może być ze szkła zwykłego, hartowanego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią PVB – poliwinylowo-butarylow butarylową). Zestawy dźwiękochłonne są zbudowane w oparciu o asymetrię szyb, ich elastyczne połączenia oraz zastosowanie gazów tłumiących w przestrzeni między szybami. Szyby zespolone, w zależności od ich konstrukcji, osiągają izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28-53 dB.

Wzmocniona bariera dla hałasu

Szyba bezpieczna – ma chronić ludzi przed poważnymi obrażeniami, jeśli ulegnie rozbiciu. Stosuje się szkło hartowane (rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, np. niektóre szyby w samochodach), laminowane, klejone żywicą lub zbrojone siatką z drutu (po rozbiciu szyby te nadal stanowią jeden element). Stopień wytrzymałości tych szyb określają klasy O1, O2 – chroniące tylko przed zranieniem – oraz P1, P2 – bardziej odporne na zniszczenie i stanowiące pewne utrudnienie przy próbie ich sforsowania.

Najpopularniejsze szyby bezpieczne (laminowane) są zbudowane z dwóch tafli szkła i jednej lub dwóch warstw folii PVB. Szyby bezpieczne warto stosować szczególnie w świetlikach dachowych i w oknach nieotwieranych o dużej powierzchni.

Szyba samoczyszcząca jest pokryta odpowiednią powłoką tzw. hydrofoliową. Promieniowanie ultrafioletowe wywołuje reakcję, w której wyniku następuje rozpad zanieczyszczeń organicznych i mineralnych pozostających na szkle. Resztki są spłukiwane przez wodę deszczową lub z węża ogrodowego. Zaletą szyba samoczyszczących jest to, że woda rozpływa się na powierzchni szyby, szybko odparowuje i nie pozostawia na niej żadnych śladów ani zacieków. Dzięki temu okna można myć znacznie rzadziej (czasami tylko raz na rok).Wadą jest nieco mniejsza przejrzystość.