Przepisy prawne

Zgodnie z polskim prawem ogrody zimowe należy legalizować. 
Poniżej przedstawiamy przepisy, które należy wziąć pod uwagę przy realizacji

Zgodnie z polskim prawem ogrody zimowe należy legalizować.
Pozwolenie na budowę należy uzyskać w przypadku:

  • dobudowy ogrodu zimowego do budynku
  • budowy wolnostojącego ogrodu zimowego którego powierzchnia przekracza 25m²

Bez pozwolenia na budowę można wykonać wolnostojący ogród zimowy, którego powierzchnia nie przekracza 25m². Ogród taki należy jedynie zgłosić we właściwym urzędzie. 

Jeżeli chodzi o usytuowanie ogrodu zimowego na działce, to należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
    (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
    (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2004 r. nr 109, poz. 1156)